O nas

Paweł Niewodowski

pawel_niewodowski-200x200
 • PSYCHOLOG – SEKSUOLOG  – Szkoła Wyższa Psychologii w Warszawie
 • PSYCHOLOG – Szkoła Wyższa Psychologii w Warszawie
 • PEDAGOG – Uniwersytet w Białymstoku
 • PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

 

Doświadczenia zawodowe

 • Od 2000 roku  pracuję w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku z młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną przestępczo i uzależnioną.
 • Współpracuje z Fundacją Edukacji i Twórczości – prowadzenie terapii, grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz konsultacji superwizyjnych, szkoleń dla zespołów zajmujących się zawodowo szeroko rozumianą specjalistyczną pomocą.
 • Prowadzę treningi i warsztaty psychologiczne głównie dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Współpracuję z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym i z Federacją na Rzecz Reintegracji  Społecznej dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym podczas konferencji ukierunkowanych na zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz prowadząc warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe.
 • Psycholog – Seksuolog w Poradni dla dzieci z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Psycholog – Seksuolog w Centrum Medycznym „ Medrex”. (terapia par, konsultacje i poradnictwo w obszarze trudności związanych z realizacją potrzeb seksualnych.
 • Wizytator w Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości (prowadząc bezpośredni merytoryczny nadzór nad pracą diagnostyczno – opiniodawczą biegłych psychologów i pedagogów w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjnych).
 • Członek Towarzystwa Resocjalizacyjnego.

Ważniejsze szkolenia

2001/2003 – Studia Podyplomowe z Resocjalizacji i Penintencjarystyki – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
2002/2003 – Studium Profilaktyki i Uzależnień /250 godzin/ – w zakresie profilaktyki uzależnień i socjoterapii prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne,
2004/2005 –  Studium Metod Psychokorekcyjnych /250 godzin – prowadzone metodą psychologicznego  treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne,
2005/2006 – Kooterapeuta  rocznego cyklu treningów z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii /250 godzin –  prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne,
2011/2013 – Specjalizacja z Seksuologii Klinicznej – organizowana przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Grzegorz Piekutowski

grzegorz_piekutowski-200x200
 • PSYCHOLOG – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
 • PEDAGOG – Uniwersytet w Białymstoku
 • PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY – Uniwersytet w Białymstoku.

W latach 1997 – 2002 byłem zatrudniony jako opiekun w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach gdzie zajmowałem się szeroko rozumianą pracą opiekuńczo-wychowawczą z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Od 2002 roku pracuję w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku z młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwoju osobowości, wykolejoną przestępczo i uzależnioną.

Ważniejsze szkolenia

2004/2005 – Studium Profilaktyki i Uzależnień /250 godzin/ – w zakresie profilaktyki uzależnień i socjoterapii prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne,
2004/2005 – Kwalifikacyjne trzy-semestralne studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji w Środowisku Otwartym, Uniwersytet w Białymstoku,
2007/2008 –  Studium Metod Psychokorekcyjnych /250 godzin – prowadzone metodą psychologicznego  treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne,
2009/2010 – Kooterapeuta rocznego cyklu treningów z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii /250 godzin –  prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne.

 

psychologia